wpcdc43efd_0f.jpg
wp708637f7.png
wpce8c7539.png
wp945519a1.png
wp05e58efe.png
wp021ebad0.png
wp5b1b1e49.png
wpbc3925c0.png

© Amsterdam Transparant

  X X X

wp644ccf42_0f.jpg
wp59f93507.png
wp7e95a70e_0f.jpg

Amsterdam Transparant doet niet mee aan de gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart 2014

 

"Keer op keer blijkt dat de noodzaak groot is dat de doelstellingen van Amsterdam Transparant in de gemeente Amsterdam gerealiseerd worden.

 

Amsterdam Transparant heeft onder andere ten doel:

1. Te fungeren als “dochter”vereniging van Nederland Transparant om zo de hoofddoelstellingen van Nederland Transparant, mede gebaseerd op integriteit, openheid, verantwoording en   transparantie, in de gemeente Amsterdam te verwezenlijken en om Nederland Transparant te ondersteunen.

2. De inwoners van de gemeente Amsterdam optimaal de kans te bieden een bijdrage te leveren aan de politiek-maatschappelijke besluitvorming binnen hun gemeente door een zo sterk mogelijke vertegenwoordiging in de raad en/of stadsdeelraden van de gemeente Amsterdam.

3. Het bevorderen van het algemene welzijn van de inwoners van de gemeente Amsterdam.

4. Verbetering van het gebruik van de ter beschikking staande financiëe middelen van de gemeente Amsterdam.

5. Het stimuleren van de economische groei en het verbeteren van de woonmogelijkheden en welzijn in de gemeente Amsterdam.

6. Het stimuleren van (actieve) sport, recreatie en vrijwilligerswerk en het instandhouden en verbeteren van de mogelijkheden daartoe voor de inwoners van de gemeente Amsterdam en omringende gemeenten.

7. Het controleren van de handelswijzen, besluitvormingen, uitvoering van besluiten door het College van Burgemeester en Wethouders en haar voorgangers.

Des te meer betreurt het bestuur van de vereniging Amsterdam Transparant dat de vereniging op 19 maart 2014 niet deelneemt aan de Gemeenteraadsverkiezingen in de gemeente Amsterdam door een gebrek aan goede, gekwalificeerde en gemotiveerde kandidaten.

Het bestuur geeft er de voorkeur aan de komende 4 jaar te gebruiken om de vereniging klaar te stomen voor de volgende gemeenteraadsverkiezingen in 2018".