wpbc3925c0.png

© Rotterdam Transparant

wp63c13afa.png
wp63c13afa.png
wpd73afee9.png
wp730f27da.png
wpd4c7b0cb_0f.jpg
wpce8c7539.png
wp05e58efe.png
wp945519a1.png
wp5b1b1e49.png
wp021ebad0.png
wp7e38f07f_0f.jpg
wpe22d32ea_0f.jpg
wp32b0ad8f_0f.jpg
wp67e2848a.png
wpd42196a5.png
wp0fd3af1a.png
wpab5c8054_0f.jpg

Rotterdamdam Transparant doet niet mee aan de gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart 2014

 

"Keer op keer blijkt dat de noodzaak groot is dat de doelstellingen van Rotterdam Transparant in de gemeente Rotterdam gerealiseerd worden.

 

Rotterdam Transparant heeft onder andere ten doel:

 

1. Te fungeren als “dochter”vereniging van Nederland Transparant om zo de hoofddoelstellingen van Nederland Transparant, mede gebaseerd op integriteit, openheid, verantwoording en transparantie, in de gemeente Rotterdam te verwezenlijken en om Nederland Transparant te ondersteunen.

 

2. De inwoners van de gemeente Rotterdam optimaal de kans te bieden een bijdrage te leveren aan de politiek-maatschappelijke besluitvorming binnen hun gemeente door een zo sterk mogelijke vertegenwoordiging in de raad en/of stadsdeelraden van de

gemeente Rotterdam.

 

3. Het bevorderen van het algemene welzijn van de inwoners van de gemeente Rotterdam.

 

4. Verbetering van het gebruik van de ter beschikking staande financiële middelen van de gemeente Rotterdam.

 

5. Het stimuleren van de economische groei en het verbeteren van de woonmogelijkheden en welzijn in de gemeente Rotterdam.

 

6. Het stimuleren van (actieve) sport, recreatie en vrijwilligerswerk en het instandhouden en verbeteren van de mogelijkheden daartoe voor de inwoners van de gemeente Rotterdam en

omringende gemeenten.

 

7. Het controleren van de handelswijzen, besluitvormingen, uitvoering van besluiten door het College van Burgemeester en Wethouders en haar voorgangers.

 

Des te meer betreurt het bestuur van de vereniging Rotterdam Transparant dat de vereniging op 19 maart 2014 niet deelneemt aan de Gemeenteraadsverkiezingen in de gemeente Rotterdam

door een gebrek aan goede, gekwalificeerde en gemotiveerde kandidaten.

 

Het bestuur geeft er de voorkeur aan de komende 4 jaar te gebruiken om de vereniging klaar te stomen voor de volgende gemeenteraadsverkieizingen in 2018"

wpce8c7539.png
wp91a22ded.png