wp74f543c1.png
wpb01465f9.png
wp81ed0681.png
wp190b474d.png
wpf9d6fe21.png
wp622a14ab.png
wpbc3925c0.png

© Nederland Transparant

wpaf775392.png
wp34ab9739.png
wp662125c3.png
wp9fb8008c.png
wp06551a06.png
wp05ab6c2b.png
wpc0d16ced.png
wp36eda0d7.png
wp431bb954.png
wp32b0ad8f_0f.jpg
wp67e2848a.png
wpf690b932.png
wpc271bbdf.png
wp184917e2.png
wp184917e2.png
wp91bcc15d.png
wp54c8a789.png
wpbc21f492.png
wpd85f3d31.png
wp2de083a9_0f.jpg

Zaanstad Transparant doet niet mee aan de gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart 2014

 

"Keer op keer blijkt dat de noodzaak groot is dat de doelstellingen van Zaanstad Transparant in de gemeente Zaanstad gerealiseerd worden.

 

Zaanstad Transparant heeft onder andere ten doel

 

1. Te fungeren als “dochter”vereniging van Nederland Transparant om zo de hoofddoelstellingen

van Nederland Transparant, mede gebaseerd op integriteit, openheid, verantwoording en

transparantie, in de gemeente Zaanstad te verwezenlijken en om Nederland Transparant te

ondersteunen.

 

2. De inwoners van de gemeente Zaanstad optimaal de kans te bieden een bijdrage te

leveren aan de politiek-maatschappelijke besluitvorming binnen hun gemeente door

een zo sterk mogelijke vertegenwoordiging in de raad van de gemeente Zaanstad.

 

3. Het bevorderen van het algemene welzijn van de inwoners van de gemeente Zaanstad.

 

4. Verbetering van het gebruik van de ter beschikking staande financiële middelen van de

gemeente Zaanstad.

 

5. Het stimuleren van de economische groei en het verbeteren van de woonmogelijkheden en

welzijn in de gemeente Zaanstad.

 

6. Het stimuleren van (actieve) sport, recreatie en vrijwilligerswerk en het instandhouden en

verbeteren van de mogelijkheden daartoe voor de inwoners van de gemeente Zaanstad en

omringende gemeenten.

 

7. Het controleren van de handelswijzen, besluitvormingen, uitvoering van besluiten door het

College van Burgemeester en Wethouders en haar voorgangers.

 

Des te meer betreurt het bestuur van de vereniging Zaanstad Transparant dat de vereniging

op 19 maart 2014 niet deelneemt aan de Gemeenteraadsverkiezingen in de gemeente Zaanstad

door een gebrek aan goede, gekwalificeerde en gemotiveerde kandidaten.

 

Het bestuur geeft er de voorkeur aan de komende 4 jaar te gebruiken om de vereniging klaar te stomen voor

de volgende gemeenteraadsverkieizingen in 2018"